Cyberworkz

onafhankelijk IT-advies

Agile en Scrum

De impact van het Agile Manifesto op de softwarewereld kan niet onderschat worden. Het neerhalen van de muren tussen de verschillende disciplines die nodig zijn om een IT-project te realiseren door op een Agile manier te gaan werken heeft geleid tot kwalitatief betere producten en minder budgetoverschrijdingen bij IT-projecten.

Scrum

Door een Agile framework als Scrum toe te passen in een IT-project kan er beter gestuurd worden op resultaat en is er plaats voor voortschrijdend inzicht. Scrum is een iteratief proces die stap voor stap leidt tot het gewenste resultaat. Door bij elke iteratie de dwingende vraag te stellen wat er die iteratie gerealiseerd moet worden, wordt afgedwongen dat er elke keer gekeken wordt wat op dat moment het meest belangrijk is voor de klant. Op die manier wordt er focus gehouden op de waarde die er gecreëerd moet worden voor de klant.

2000px-Scrum_process.svg

Cyberworkz heeft ruime ervaring met het opzetten van Agile projecten en toepassen van het Scrum framework in het IT-proces. Wilt u meer weten hoe Agile en Scrum het resultaat voor uw IT-projecten kan verbeteren neem dan contact op.